fredag 1. august 2014

Sommeren 2014

Grønnsaksproduksjonen med salg av andeler går sin gang denne sesongen til tross for få tegn til dette på bloggen.  For sesongen 2014 er det omtrent 40 andeler og alle ble solgt allerede i april/mai. Er du interessert i en andel i 2015, ta kontakt med Anne på e-post: annesprestvik@gmail.com. Da vil du få tilsendt mer informasjon senere.
Reddik, høstet juni 2014