lørdag 20. april 2013

Økologisk drift

Denne notisen i lokalavisa var en fin innledning for bloggen til Sø-Strøm gård. Gården er nemlig den eneste i Nittedal kommune med økologisk drift. I 2011 ble alle 84 dekar Debio-godkjent og vi driver med økologisk kornproduksjon.